Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2; nộp phí tuyển dụng và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển

Nhấn vào đây để tải danh sách thí sinh đủ điều kiện ứng tuyển.