Thông báo

Thông báo

THÔNG BÁO

(Về việc tiếp nhận hồ sơ trong thời gian thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo NQ 86 của Chính phủ và Chỉ thị 18 của CTUBNDTP)

 

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, Phòng Công chứng số 6 tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tất cả các yêu cầu công chứng, chứng thực (theo Danh mục hướng dẫn của VPUBND TP).

Khách có yêu cầu công chứng, chứng thực, vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ email: congchung6_tphcm@yahoo.com (trong hồ sơ cần gửi kèm theo Giấy xác nhận là F0 đã khỏi bệnh hoặc đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi sau 14 ngày). Công chứng viên sẽ liên hệ lại (bằng email hoặc điện thoại) để thông báo việc tiếp nhận hồ sơ, lịch hẹn trả kết quả và chỉ tiếp xúc với khách theo lịch đã hẹn.