Thông báo

Thông báo

 
THÔNG BÁO

(Về việc tiếp nhận hồ sơ trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng)

Từ ngày 09 tháng 7 năm 2021, Phòng Công chứng số 6 tạm thời không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với các yêu cầu công chứng, ngoại trừ các yêu cầu thuộc trường hợp đặc biệt, cấp bách như: DI CHÚCHỢP ĐỒNG THẾ CHẤP, ....

Mong quý khách thông cảm và hợp tác để cùng thực hiện tốt yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.