Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI SỐ NỘI BỘ
1 ÔNG ĐỖ THIỆN CĂN TRƯỞNG PHÒNG 028-35500569 201
2 HUỲNH THỊ HỒNG HOA PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 028-35500569 101
3 ÔNG TRƯƠNG VŨ AN PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 028-35500569 206
4 ÔNG NGUYỄN QUỐC PHỤNG CÔNG CHỨNG VIÊN 028-35500569 103
5 PHAN THỊ HỒNG PHẤN CÔNG CHỨNG VIÊN 028-35500569 204
6 ÔNG LÊ HOÀNG HIỆP CÔNG CHỨNG VIÊN 028-35500569 203
7 BÀ TRẦN BẢO THOA CÔNG CHỨNG VIÊN 028-35500569 102
8 ĐẶNG THỊ NGỌC THỦY KẾ TOÁN 028-35500569 306
9 QUẦY THU QUẦY THU 028-35500569 104