Nộp hồ sơ trực tuyến

Khảo sát dịch vụ

Chúng tôi là tập thể nhân viên Phòng Công Chứng Số 6 đang thực hiện chương trình đánh giá, thu thập ý kiến của khách hàng về chất lượng phục vụ quý khách. Sự đánh giá và những ý kiến phản hồi của quí khách sẽ đóng góp giúp chúng tôi cho việc cải tiến dịch vụ tại Phòng Công Chứng Số 6.

Rất Hài lòng
Hài lòng
Không ý kiến
Không hài lòng
Rất không hài lòng