Thông báo

Thông báo

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ trong thời gian đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19

Từ ngày 04 tháng 6 năm 2021, Phòng Công chứng số 6 chỉ tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tiếp tại trụ sở đối với các yêu cầu công chứng DI CHÚCHỢP ĐỒNG THẾ CHẤP.

Đối với các yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch khác, Phòng chỉ tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến nếu thuộc trường hợp “ĐẶC BIỆT, CẤP BÁCH”. Khách có yêu cầu công chứng, vui lòng gửi hồ sơ (trong hồ sơ cần nêu rõ lý do để xác định thuộc trường hợp “đặc biệt, cấp bách”) theo địa chỉ email: congchung6_tphcm@yahoo.com. Công chứng viên sẽ liên hệ lại (bằng email hoặc điện thoại) để thông báo lịch hẹn trả kết quả và chỉ tiếp xúc với khách theo lịch đã hẹn.

Mong quý khách thông cảm và hợp tác để cùng thực hiện tốt yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.