KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH TRỰC TUYẾN

 • 02/05/2024
 • 0

VANG VỌNG LỜI NƯỚC NON - TẬP 1

VANG VỌNG LỜI NƯỚC NON - TẬP 1

 • 02/05/2024
 • 0

Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…"

Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…"

 • 02/05/2024
 • 0

Tầm nhìn văn hóa sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tầm nhìn văn hóa sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Lời kêu gọi thi đua ái quốc

 • 02/05/2024
 • 0

Học Bác về tư tưởng nhân văn “thương yêu cán bộ"

Học Bác về tư tưởng nhân văn “thương yêu cán bộ"

 • 02/05/2024
 • 0

HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI MỘT CON NGƯỜI

HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI MỘT CON NGƯỜI

 • 02/05/2024
 • 0

HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP - TẬP 1

HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP - TẬP 1

 • 02/05/2024
 • 0

130 CÂU NÓI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

130 CÂU NÓI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 • 02/05/2024
 • 0

CÁC BÀI THƠ HAY NHẤT VỀ BÁC HỒ

CÁC BÀI THƠ HAY NHẤT VỀ BÁC HỒ

 • 02/05/2024
 • 0

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 • 02/05/2024
 • 0

Tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên (nay là xã Kim Liên), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội. Người sinh ra trong một gia đình: Bố là một nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân; mẹ là nông dân; chị và anh đều tham gia chống Pháp và bị tù đày.