Lịch phân công ngoài trụ sở

Công chứng ngoài trụ sở

LỊCH TRỰC KÝ HỒ SƠ NGOÀI TRỤ SỞ

Quý 4/2023

 

Tháng 10

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 02/10/2023 đến 06/10/2023

Trần Bảo Thoa

Từ ngày  09/10/2023 đến 13/10/2023

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày 16/10/2023 đến 20/10/2023

Trương Vũ An

Từ ngày 23/10/2023 đến 27/10/2023

Huỳnh Thị Hồng Hoa

 

Tháng 11

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 30/10/2023 đến 03/11/2023

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày  06/11/2023 đến 10/11/2023

Lê Hoàng Hiệp  

Từ ngày 13/11/2023 đến 17/11/2023

Trần Bảo Thoa

Từ ngày 20/11/2023 đến 24/11/2023

Phan Thị Hồng Phấn

Tháng 12

 

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 27/11/2023 đến 01/12/2023

Trương Vũ An

Từ ngày  04/12/2023 đến 08/12/2023

Huỳnh Thị Hồng Hoa

Từ ngày 11/12/2023 đến 15/12/2023

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày 18/12/2023 đến 22/12/2023

Lê Hoàng Hiệp  

Từ ngày 25/12/2023 đến 29/12/2023

Trần Bảo Thoa