Lịch phân công ngoài trụ sở

Công chứng ngoài trụ sở

LỊCH TRỰC KÝ HỒ SƠ NGOÀI TRỤ SỞ

Quý 2/2023

 

Tháng 4

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 03/4/2023 đến 07/4/2023

Lê Hoàng Hiệp  

Từ ngày 10/4/2023 đến 14/4/2023

Trần Bảo Thoa    

Từ ngày 17/4/2023 đến 21/4/2023

Nguyễn Quốc Phụng     

Từ ngày 24/4/2023 đến 28/4/2023

Phan Thị Hồng Phấn

 

Tháng 5

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 04/5/2023 đến 05/5/2023

Trương Vũ An

Từ ngày 08/5/2023 đến 12/5/2023

Huỳnh Thị Hồng Hoa

Từ ngày 15/5/2023 đến 19/5/2023

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày 22/5/2023 đến 26/5/2023

Lê Hoàng Hiệp  

Tháng 6

 

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 29/5/2023 đến 02/6/2023

Trần Bảo Thoa    

Từ ngày 05/6/2023 đến 09/6/2023

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày 12/6/2023 đến 16/6/2023

Trương Vũ An

Từ ngày 19/6/2023 đến 23/6/2023

Huỳnh Thị Hồng Hoa

Từ ngày 26/6/2023 đến 30/6/2023

Nguyễn Quốc Phụng