Lịch phân công ngoài trụ sở

Công chứng ngoài trụ sở

LỊCH TRỰC KÝ HỒ SƠ NGOÀI TRỤ SỞ
Quý 2/2024
 
Tháng 04
Thời gian trực
Công chứng viên
Từ ngày 01/4/2024 đến 05/4/2024
Lê Hoàng Hiệp 
Từ ngày 08/4/2024  đến 12/4/2024
Huỳnh Thị Hồng Hoa
Từ ngày 15/4/2024 đến 19/01/2024
Trương Vũ An
Từ ngày 22/04/2024 đến 26/04/2024
Nguyễn Quốc Phụng
 
Tháng 05
Thời gian trực
Công chứng viên
Từ ngày 29/04/2024 đến 03/05/2024
Trần Bảo Thoa 
Từ ngày 13/05/2024 đến 17/05/2024
Phan Thị Hồng Phấn
Từ ngày 20/05/2024 đến 24/05/2024
Huỳnh Thị Hồng Hoa
Từ ngày 27/05/2024 đến 31/05/2024
Lê Hoàng Hiệp  
Tháng 06
 
Thời gian trực
Công chứng viên
Từ ngày 03/06/2024 đến 07/06/2024
Trương Vũ An
Từ ngày 10/06/2024 đến 14/06/2024
Nguyễn Quốc Phụng
Từ ngày 17/06/2024 đến 21/06/2024
Trần Bảo Thoa    
Từ ngày 24/06/2024 đến 28/06/2024
Phan Thị Hồng Phấn