Lịch phân công ngoài trụ sở

Công chứng ngoài trụ sở

LỊCH TRỰC KÝ HỒ SƠ NGOÀI TRỤ SỞ

Quý 1/2023

 

Tháng 1

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 03/01/2023 đến 06/01/2023

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày  09/01/2023 đến 13/01/2023

Lê Hoàng Hiệp  

Từ ngày 16/01/2023 đến 27/01/2023

Trần Bảo Thoa 

 

Tháng 2

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 30/01/2023 đến 03/02/2023

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày  06/02/2023 đến 10/02/2023

Trương Vũ An  

Từ ngày 13/02/2023 đến 17/02/2023

Huỳnh Thị Hồng Hoa

Từ ngày 20/02/2023  đến 24/02/2023

Nguyễn Quốc Phụng

Tháng 3

 

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 27/02/2022 đến 03/03/2023

Lê Hoàng Hiệp  

Từ ngày  06/3/2022 đến 10/3/2023

Trần Bảo Thoa 

Từ ngày 13/3/2022 đến 17/3/2023

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày 20/3/2022 đến 24/3/2023

Trương Vũ An  

Từ ngày 27/3/2022 đến 31/3/2023

Huỳnh Thị Hồng Hoa