Lịch phân công ngoài trụ sở

Công chứng ngoài trụ sở

LỊCH TRỰC KÝ HỒ SƠ NGOÀI TRỤ SỞ
Quý 3/2024
 
Tháng 07
Thời gian trực
Công chứng viên
Từ ngày 01/7/2024 đến 05/7/2024
Lê Hoàng Hiệp  
Từ ngày 08/7/2024 đến 12/7/2024
Trương Vũ An
Từ ngày 15/7/2024 đến 19/7/2024
Nguyễn Quốc Phụng
Từ ngày 22/7/2024 đến 26/7/2024
Trần Bảo Thoa   
 
Tháng 08
Thời gian trực
Công chứng viên
Từ ngày 29/7/2024 đến 02/8/2024
Phan Thị Hồng Phấn
Từ ngày 05/8/2024 đến 09/8/2024
Huỳnh Thị Hồng Hoa
Từ ngày 12/8/2024 đến 16/8/2024
Lê Hoàng Hiệp  
Từ ngày 19/8/2024 đến 23/8/2024
Trương Vũ An
Từ ngày 26/8/2024 đến 30/8/2024
Nguyễn Quốc Phụng
Tháng 09
 
Thời gian trực
Công chứng viên
Từ ngày 03/9/2024 đến 06/9/2024
Trần Bảo Thoa
Từ ngày 09/9/2024 đến 13/9/2024
Phan Thị Hồng Phấn
Từ ngày 16/9/2024 đến 20/9/2024
Huỳnh Thị Hồng Hoa
Từ ngày 23/9/2024 đến 27/9/2024
Lê Hoàng Hiệp